Vid akuta ärenden ring 112 och begär polis

Du ska ringa för akut hjälp då det är fara för liv, egendom eller miljö.

Det kan till exempel vara pågående misshandel/bråk, när du ser någon slå in ett fönster och sedan ta sig i byggnaden, när någon klottrar på annan egendom, när någon sätter sig berusad bakom ratten och ska köra iväg med fordonet, när någon försöker skada sig själv.

Ett urval av scenarion

Genom att välja underkategorin ”Scenarion” ser du ett flertal vanliga scenarion som man kan råka utför. Här ger vi rekommendationer, tips och åtgärder som kan vara till hjälp när man kanske inte är i sitt sinnes fulla bruk.

Lösningarna vi ger behöver inte vara det enda rätta. Personer som läser detta kan ha andra bättre lösningar som de känner sig tryggare med. Det vi har gjort är att motivera handlingen/åtgärden på ett enkelt sätt utifrån erfarenhet och kunskap.

Telefonnummer till Polisen i icke akuta ärenden är 114 14

Ring 114 14 när du har ärenden till polisen som inte är akuta.

Du kan till exempel ringa för att göra en polisanmälan, tipsa om brott, få upplysningar om pass- och tillståndsfrågor, och få adresser.

Du kan även få information om öppettider eller för att komma till en specifik person som arbetar inom polisen eller någon som jobbar på en särskild ort.

Förutom ren brottsbekämpning jobbar polisen även med uppgifter inom pass, trafikfrågor, tillståndsgivning, vapenärenden, hittegods och narkotikafrågor.

Polisen tar upp anmälningar vid brottsmisstanke och jobbar även med förebyggande verksamhet mot brott.

Eftersök av försvunna personer är också ett polisiärt ansvarsområde samt räddningsaktioner i fjällvärlden där man samarbetar med fjällräddningen.

Kategorier

Här nedan ser ni de kategorier av brott som polisen jobbar emot samt de olika grenarna av vad man kan arbeta inom som polis.
http://www.polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/


 • Brott i nära relationer
 • Brott mot barn
 • Brott mot äldre och funktionsnedsatta
 • Djurrelaterade brott
 • Ekonomisk brottslighet
 • Grov organiserad brottslighet
 • Hot
 • IT-relaterade brott
 • Krigsbrott
 • Miljöbrott
 • Mängdbrott
 • Människohandel
 • Narkotika- och alkoholbrott
 • Sexualbrott
 • Skadegörelse och klotter
 • Stöld och inbrott
 • Terrorism
 • Trafikbrott
 • Ungdomsbrott
 • Våldsbrott
 • Bombskydd
 • Dialogpolisen
 • Fast - Internationellt efterlysta
 • Finanspolisen
 • Fjällräddarna
 • Gärningsmannaprofilgruppen
 • Hundförare
 • Krigsbrottskommissionen
 • Kriminaltekniker
 • Livvakter
 • Nationella bedömandegruppen
 • Nationella förstärkningsorganisationen
 • Nationella insatsstyrkan
 • Närpolisen
 • Piketen
 • Polisflyget
 • Polisrytteriet
 • Riksmordkommissionen
 • Sjöpolisen
 • Supporterpolisen
 • Vägtransportledare