Information kring mental ohälsa

Under denna fliken kan ni läsa om de tre största vanliga mentala ohälsorna i Sverige. De tre kategorierna är de som folk söker mest information och har frågor om. Det är utmattningssyndrom/utbrändhet, depression och suicid/självmord.

Ämnena berörs väldigt kort och grundläggande. Syftet är att få en snabb bild och sedan följa de olika länkarna som finns för att komma rätt.

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Det innefattar allt från psykisk sjukdom och allvarlig psykisk störning till enkla psykiska besvär som påverkar och påfrestar ens dagliga liv.

Det finns många orsaker till psykisk ohälsa.

Olika orsaker kan bla vara:

  • till viss del genetisk. Man kan till exempel ärva en depression men det är inte säkert att sjukdomen bryter ut. Det beror bland annat på yttre villkor och social miljö som man får i ens liv.

  • Att inte kunna styra sitt liv och ha ett fungerande socialt nätverk.

  • Att inte finna en balans mellan privatliv och arbetsliv.

  • Relationer och separationer kan utlösa eller initiera psykisk sjukdom som depression.

  • Stor arbetsbörda och att inte känna sig uppskattad, samt uppleva en bristande balans mellan prestation och belöning.

  • Tidspress och oro för arbetslöshet.

  • Sjukdom efter att ha fått negativ diagnos eller medicinsk behandling.
  • Ekonomisk stress, diskriminering, funktionshinder, alkohol- och annat drogmissbruk påverkar också den psykiska hälsan.

På vårdguiden kan ni läsa om fler åkommor gällande psykisk hälsa se länk nedan.

http://www.vardguiden.se/Tema/Psykisk-ohalsa/