Hjälp och information vid katastrof

Under denna fliken får du information om särskilda händelser, kriser eller katastrofer i Sverige eller på platser där det är vanligt att svenska medborgare kan befinna sig.
Du kan följa länkar vart du kan vända dig om du behöver hjälp eller undrar något.

Särskilda händelser är vanliga men behöver inte alltid betyda direkt omedelbar fara för liv eller hälsa.
Information om särskilda händelser och kriser i ett tidigt skede leder till att vi kan prioritera om, förebygga, förbereda och  förhindra att något allvarligare uppstår.
Särskilda händelser kan vara allt från ett längre elavbrott, allvarligare vädervarning till svår influensaepidemi.

En kris är en svår händelse i fredstid som drabbar många människor och som kräver resurser från hela samhället, tex vid stormen Gudrun 2005.

Samhällets krisberedskap går ut på att:

  1. minska risken för kriser och allvarliga händelser.

  2. ha god beredskap inför kriser.

  3. förmåga att hantera kriser när de inträffar.