Allmän information kring juridik

Under denna fliken får ni en övergripande kunskap om rättslära och juridik. Det som står här är baskunskaper och vägledning för att kunna ta sig vidare inom det område ni söker och därefter få experthjälp eller råd via länkarna.

Länkarna leder till jurister, företag eller organisationer som har mer ingående fakta om ett visst ämne eller problem.

Vi har även fokuserat på juridiska problem som inte går under brottmål (rån, misshandel, stöld m.m), utan här handlar det mer om tvistemål, civilrättsliga mål som tex familjerätt, avtalsrätt konsumenträtt etc.

 

Vi har valt att inte krångla till det genom svåra ord eller krångliga lagtexter, varpå viss information kan tyckas vara simpel för en läsare som är expert inom området.