Hjälp vid dödsfall

Det är alltid tragiskt när någon dör men är ett faktum förr eller senare.

Bland det värsta som kan hända är att man förlorar någon oförutsett, dvs vid en plötslig oförutsedd händelse som tex olycka eller dödlig sjukdom med hastigt sjukdomsförlopp.

Känslan är ofattbar och att förbereda sig inför detta är omöjligt.
Även dödsfall som är förutsatt, tex ålder eller dödlig sjukdom med långsamt sjukdomsförlopp är tragiska men skillnaden kan vara att man tex hunnit ta farväl, låtit personen i fråga fått sina sista önskemål infriade, fått bättre förutsättningar att förbereda och bearbeta sorg m.m.

När det väl händer är det bra att veta en del om det praktiska runtomkring ett dödsfall.

Nedan följer lite information, ”bra att veta”, steg för steg och länkar.

diagram

Information

Du som är närmast anhörig är skyldig att kontakta de övriga delägarna i dödsboet och berätta om dödsfallet. Förutsättning är att du inte är ensam testamentstagare. (Ärvdbalk s138 Lagb).

Om tillgångarna efter den avlidne endast räcker till begravningen och kostnader på grund av själva dödsfallet och inte omfattar någon fast egendom görs en dödsboanmälan till kommunens socialnämnd.

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder.

Den dag som man börjar gå igenom dödsboets tillgångar och skulder kallas förrättningsdag.

Tid och plats för förrättningen ska bestämmas av den dödsbodelägare eller den person som ska lämna uppgift om dödsboet.

De som ska kallas är : Arvingar enligt lag och universella testamentstagare  samt ev god man eller allmänna arvsfonden.

Bouppteckning måste göras inom tre månader efter dödsfallet och lämnas in till Skatteverket inom en månad efter det att den är gjord.

En bouppteckning kan dock vara komplicerad. I många fall kan det därför vara lämpligt att ta kontakt med en sakkunnig, t.ex. en bank eller en begravnings-, jurist- eller advokatbyrå.

Om du/ni tar hjälp av en begravningsbyrå kan de sköta praktiska lösningar för begravning, kontakt med myndigheter, arbetsgivare etc.

Väljer man att göra en bouppteckning privat, ska alltid finnas två kunniga och trovärdiga förrättningsmän som intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Dödsbodelägare, boutredningsman efterarvingar, eller ombud för någon av dessa kan inte vara förrättningsmän!

Alla i Sverige betalar till begravningsavgiften.

Det här ingår för alla oavsett tillhörighet:

 • Bisättningslokal (Lokal för visning och förvaring av den avlidne fram till begravning)
 • Transport från bisättningslokal till dess att gravsättning skett (inom den egna församlingen)
 • Bårtäcke
 • Gravsättning, vilket innebär gravöppning, återfyllnad och iordningställande efter gravöppning
 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år, alternativt plats i minneslund
 • Kremering

Det här ingår om den avlidne tillhör Svenska kyrkan:

 • Begravningsgudtjänst i Svenska kyrkans ordning med präst och musiker, i kyrka eller kapell
 • Det samma gäller om man väljer att ha begravning i annan församling än hemförsamling
 • Bärare vid önskemål om jordbegravning

Bekostas alltid av dödsboet:

 • Kista, urna och transport av kista till bisättningslokal
 • Transporter om begravning och gravsättning ska ske i annan församling
 • Annan kistdekoration än bårtäcke
 • Extra musik, förutom psalmer och orgel/pianomusik
 • Minnesstund
 • Annonsering
 • Arvode (om begravningsbyrå anlitas)
 • Gravvård (gravsten, kors)

Viktiga delar som man går igenom på en begravningsbyrå:

 • Begravningsceremoni
 • Sång och musik
 • Officiant (präst, borgerlig eller annan)
 • Plats och tidpunkt för begravningen
 • Jordbegravning eller kremationsbegravning
 • Gravplats
 • Gravsten eller inskription på befintlig sten
 • Minnesstund (Samling efter begravningen med förtäring)
 • Dödsannons
 • Blommor
 • Val av kista och urna
 • Pris, offert.

Faktorer som påverkar begravningskostnaderna:

 • Om det krävs flera eller långa transporter.
 • Om den döde var medlem i Svenska Kyrkan eller ej. 
 • Dödsannonsens storlek och om man annonserar i flera tidningar.
 • Om man önskar sång- eller musiksolister eller kanske en orkester.
 • Om begravningen sker i annan församling än hemförsamlingen.
 • Hur många gäster man bjuder till eventuell minnesstund (mat, plats m.m)
 • Kostnad för kista, gravsten och dekoration.